Found 112 synonyms in 13 groups
 1. 1
  Meaning: snappa upp
  fånga få tag på komma över få reda på uppfatta råka höra lista ut avlyssna snappa
 1. 2
  Meaning: intrassla
  fånga bedåra dåra insnärja
 2. 3
  Meaning: gripa
  fånga få fast snara infånga
 3. 4
  Meaning: tjusa
  fånga gripa hänrycka betaga intaga tända elda
  bedåra entusiasmera fylla med stolthet inspirera sätta liv i hänföra
 4. 5
  Meaning: fatta
  ta hugga tag i nappa åt sig fånga fasthålla bemäktiga sig rycka till sig
  kasta sig över sätta sig i besittning av ta i beslag lägga beslag på uppbringa gripa
 5. 6
  Meaning: vinna
  tjusa bedåra erövra fånga fästa gripa intaga dra till sig
  charmera tilltala ta uppmärksamheten i anspråk intressera fånga intresset fascinera fängsla
 6. 7
  Meaning: fängsla
  tjusa tilltala väcka
  hänföra absorbera fånga
 7. 8
  Meaning: ta emot
  uppfånga haka i fånga
 8. 9
  Meaning: förplikta
  fängsla fånga känslobinda engagera
 9. 10
  Meaning: få tag i
  plocka upp fånga gripa
  komma över ertappa uppsnappa
 10. 11
  Meaning: dra till sig
  lägga beslag på uppta fascinera trollbinda behaga
  påverka fånga fängsla locka attrahera
 11. 12
  Meaning: förtrolla
  hänföra betaga gripa fånga fängsla bedåra förvrida huvudet på
  kollra bort charma förhäxa charmera fascinera tjusa
 12. 13
  Meaning: behaga
  falla på läppen vara i ngns smak passa roa fägna förnöja
  fängsla fånga glädja tillfredsställa attrahera tilltala

fånga synonyms - Swedish related words for fånga

Synonyms before and after fånga

 • fålla
 • fållbänk
 • fållning
 • fåmannavälde
 • fåmäld
 • fån
 • fåna sig
 • fåne
 • fåneri
 • fång
 • fånga
 • fånga applåder
 • fånga fisk
 • fånga i brännpunkten
 • fånga i nät
 • fånga i sina garn
 • fånga i snara
 • fånga intresset
 • fånga uppmärksamheten
 • fångad av
 • fångar bra