Found 259 synonyms in 27 groups
 1. 1
  Meaning: fåfänglig
  fåfäng usel lumpen tarvlig ömklig enbarmlig snöd
 1. 2
  Meaning: tom
  intetsägande ytlig urholkad ihålig meningslös uttryckslös
  ointressant andefattig torftig fåfäng innehållslös
 2. 3
  Meaning: utsiktslös
  fåfäng tröstlös förtvivlad
  desperat mörk hopplös
 3. 4
  Meaning: högmodig
  dryg inbilsk mallig
  fåfäng egenkär högfärdig
 4. 5
  Meaning: onyttig
  fåfäng lönlös överflödig värdelös meningslös
  verkningslös utan verkan ineffektiv till ingen nytta gagnlös
 5. 6
  Meaning: framgångslös
  misslyckad fåfäng onyttig gagnlös förgäves
  förspilld resultatlös utan effekt ofruktbar fruktlös
 6. 7
  Meaning: misslyckad
  missriktad utan verkan till ingen nytta verkningslös ineffektiv fruktlös felaktig fåfäng
  lönlös urspårad ofruktbar gagnlös onyttig förspilld förfelad
 7. 8
  Meaning: flärdfull
  kokett stolt högfärdig självkär egenkär viktig anspråksfull
  inbilsk uppblåst skrytsam världslig ytlig pretentiös fåfäng
 8. 9
  Meaning: sysslolös
  overksam lat fåfäng
 9. 10
  Meaning: gagnlös
  fruktlös lönlös utan verkan till ingen nytta onyttig resultatlös framgångslös misslyckad
  förspilld förlorad förgäves utsiktslös bedräglig intig fåfäng
 10. 11
  Meaning: egocentrisk
  självgod självtillräcklig självklok självbelåten självupptagen självbespeglande sig själv nog narraktig
  inbilsk fåfäng viktig dryg egenrättfärdig egoistisk egenkär
 11. 12
  Meaning: inbilsk
  fåfäng högfärdig uppblåst viktig mallig
  grötmyndig inskränkt bornerad snorkig dumdryg
 12. 13
  Meaning: utan verkan
  ineffektiv otillräcklig oduglig misslyckad
  fåfäng negativ verkningslös
 13. 14
  Meaning: fruktlös
  resultatlös fåfäng onyttig värdelös
 14. 15
  Meaning: overklig
  outförbar ogenomförbar orealistisk fantastisk drömd
  fåfäng ouppnåelig verklighetsfrämmande idealisk utopisk
 15. 16
  Meaning: förspilld
  tillspillogiven tillspillo förgäves förlorad fåfänglig
  fåfäng fruktlös resultatlös bortkastad
 16. 17
  Meaning: tillgjord
  arrangerad medveten fåfäng kokett
 17. 18
  Meaning: overksam
  fåfäng arbetslös sysslolös
 18. 19
  Meaning: uppblåst
  dumdryg högfärdig skrytsam skroderande anspråksfull bombastisk svassande yverboren
  självsäker morsk självbelåten viktig snobbig fåfäng pösig
 19. 20
  Meaning: onödig
  onyttig gagnlös fåfäng obehövlig till överlopps till ingen nytta omotiverad ej önskvärd
  för mycket umbärlig övertalig i vägen femte hjulet under vagnen bortkastad överflödig
 20. 21
  Meaning: överflödig
  obehövlig opåkallad gagnlös omotiverad meningslös
  fåfäng onyttig godtycklig onödig
 21. 22
  Meaning: låtsad
  hycklad skrymtande skenbar föregiven tillgjord onaturlig humbugs-
  konstlad affekterad ihålig fåfäng ytlig tarvlig oäkta
 22. 23
  Meaning: löjlig
  löjeväckande befängd skrattretande fjollig
  fåfäng inbilsk narraktig
 23. 24
  Meaning: felslagen
  förfelad dålig kvasi- omöjlig
  fåfäng illa vulen urspårad misslyckad
 24. 25
  Meaning: vanvettig
  lönlös ändamålslös gagnlös fruktlös opåkallad omotiverad onödig
  orimlig avvita fåfäng futil bortkastad oförnuftig meningslös
 25. 26
  Meaning: högfärdig
  viktig fåfäng dryg högmodig inbilsk grötmyndig
  pompös övermodig övermaga svassande mallig uppblåst
 26. 27
  Meaning: förlorad
  uppgiven förbi förtappad
  ute fåfäng tillspillogiven

Words similar to fåfäng

fåfäng synonyms - Swedish related words for fåfäng

Synonyms before and after fåfäng

 • få virrig
 • få vittring av
 • få väderkorn av
 • få yrsel
 • få äta upp
 • få ångra
 • få återfall
 • få över sina läppar
 • få överhand
 • få övertaget
 • fåfäng
 • fåfänga
 • fåfängans marknad
 • fåfänglig
 • fåfänglighet
 • fåfängt
 • fåfängt försöka
 • fågel
 • fågelbo
 • fågelbur
 • fågelfri