i vederbörlig ordning has 23 translations in 7 languages

translations of i vederbörlig ordning

SV EN English 3 translations
SV ES Spanish 3 translations
SV FR French 3 translations
SV PT Portuguese 3 translations
SV IT Italian 2 translations
SV DE German 5 translations
SV NL Dutch 4 translations