fullkomlig has 155 translations in 7 languages

translations of fullkomlig

SV EN English 21 translations
SV ES Spanish 21 translations
 • puro (a) [smörja, grad, hel, absolut, allmän, katastrof, lögn]
 • flagrante (a) [katastrof, smörja, lögn, grad, hel, absolut, allmän]
 • a fondo (a) [smörja, allmän, grad, katastrof, hel, absolut]
 • implacable (a) [absolut, grad, katastrof, smörja, allmän]
 • entero (a) [hel, grad, smörja, allmän] {m}
 • en total (a) [smörja, hel, grad, allmän]
 • por completo (a) [katastrof, hel, smörja, allmän, grad, absolut]
 • integral (a) [allmän, smörja, hel, grad] {f}
 • cabal (a) [allmän, katastrof, hel, absolut, grad, smörja]
 • total (a) [allmän, lögn, hel, absolut, grad, katastrof, smörja] {m}
 • absoluto (a) [katastrof, hel, grad, lögn, smörja, absolut, allmän]
 • completo (a) [lögn, allmän, smörja, katastrof, grad, absolut, hel]
 • totalmente (a) [allmän, hel, grad, smörja]
 • enteramente (a) [grad, hel, allmän, smörja]
 • perfecto (a) [smörja, lögn, grad, katastrof, allmän, absolut, hel]
 • profundo (a) [absolut, allmän, smörja, katastrof, grad]
 • exhaustivo (a) [grad]
 • minucioso (a) [grad]
 • en conjunto (a) [grad, allmän, smörja, hel]
 • completamente (a) [grad, allmän, smörja, hel]
 • concienzudamente (a) [grad, allmän, smörja, hel, katastrof, absolut]
SV FR French 26 translations
 • complet (a) [smörja, grad, lögn, hel, allmän, katastrof, absolut] {m}
 • absolu (a) [smörja, katastrof, hel, lögn, absolut, grad, allmän] {m}
 • flagrant (a) [katastrof, allmän, hel, lögn, absolut, grad, smörja]
 • fini (a) [grad, allmän, smörja, hel, katastrof, absolut] {m}
 • d'ensemble (a) [grad]
 • totalement (a) [smörja, grad, hel, allmän]
 • tout (a) [allmän, smörja, hel, grad] {m}
 • parfait (a) [katastrof, hel, allmän, lögn, smörja, grad, absolut]
 • éclatant (a) [smörja, lögn]
 • pleinement (a) [grad, allmän, smörja, hel]
 • à fond (a) [grad, allmän, smörja, absolut, hel, katastrof]
 • pur (a) [allmän, smörja, grad, absolut, hel, lögn, katastrof]
 • total (a) [smörja, grad, absolut, lögn, hel, allmän, katastrof] {m}
 • en entier (a) [grad, allmän, smörja, hel]
 • tout à fait (a) [absolut, allmän, katastrof, grad, hel, smörja]
 • intégral (a) [grad, allmän, smörja, hel] {m}
 • véritable (a) [smörja, grad, absolut, lögn, hel, allmän, katastrof]
 • entier (a) [katastrof, grad, absolut, hel, allmän, smörja]
 • entièrement (a) [hel, smörja, grad, absolut, katastrof, allmän]
 • profondément (a) [absolut, katastrof, grad, allmän, smörja, hel]
 • complètement (a) [grad, hel, smörja, allmän]
 • minutieusement (a) [katastrof, hel, smörja, allmän, absolut, grad]
 • en profondeur (a) [grad]
 • compréhensif (a) [grad]
 • intégralement (a) [smörja, hel, grad, allmän]
 • dans le détail (a) [grad, allmän, smörja, hel, katastrof, absolut]
SV PT Portuguese 19 translations
 • puro (a) [lögn, smörja, allmän, katastrof, hel, absolut, grad]
 • amplo (a) [grad]
 • absoluto (a) [absolut, grad, lögn, katastrof, allmän, hel, smörja] {m}
 • integral (a) [allmän, smörja, hel, grad] {m}
 • completo (a) [grad, absolut, katastrof, hel, lögn, smörja, allmän]
 • deslavado (a) [lögn, smörja]
 • total (a) [katastrof, smörja, grad, absolut, lögn, hel, allmän] {m}
 • implacável (a) [katastrof, grad, absolut, smörja, allmän]
 • totalmente (a) [smörja, allmän, hel, grad]
 • descarado (a) [smörja, lögn] {m}
 • profundo (a) [grad]
 • abrangente (a) [grad]
 • minucioso (a) [grad]
 • inteiro (a) [allmän, katastrof, grad, smörja, hel, absolut]
 • perfeito (a) [lögn, smörja, grad, absolut, hel, allmän, katastrof]
 • inteiramente (a) [grad, hel, smörja, allmän]
 • completamente (a) [katastrof, absolut, grad, hel, smörja, allmän]
 • absolutamente (a) [hel, smörja, grad, allmän]
 • profundamente (a) [smörja, grad, allmän, hel, katastrof, absolut]
SV IT Italian 25 translations
 • puro (a) [katastrof, allmän, absolut, hel, grad, lögn, smörja]
 • tutto (a) [grad, katastrof, allmän, absolut, smörja, hel] {m}
 • intero (a) [absolut, katastrof, allmän, smörja, hel, grad] {m}
 • lampante (a) [lögn, smörja]
 • completo (a) [smörja, allmän, absolut, grad, katastrof, hel] {m}
 • integrale (a) [allmän, smörja, hel, grad] {m}
 • pura (a) [grad, allmän, smörja, hel]
 • del tutto (a) [hel, grad, smörja, allmän]
 • a fondo (a) [grad, absolut, katastrof, hel, smörja, allmän]
 • profondo (a) [grad]
 • assoluto (a) [absolut, lögn, katastrof, grad, hel, smörja, allmän] {m}
 • autentico (a) [grad, katastrof, allmän, lögn, absolut, hel, smörja]
 • totale (a) [allmän, smörja, katastrof, grad, absolut, hel, lögn] {m}
 • totalmente (a) [grad, allmän, hel, smörja]
 • perfetto (a) [lögn, grad, smörja, katastrof, allmän, absolut, hel]
 • interamente (a) [grad, hel, allmän, smörja]
 • bell'e buono (a) [grad, allmän, smörja, katastrof, absolut, hel]
 • esauriente (a) [grad]
 • evidente (a) [smörja, lögn]
 • assolutamente (a) [smörja, allmän, grad, hel]
 • completamente (a) [grad, allmän, smörja, hel, katastrof, absolut]
 • bello e buono (a) [smörja, lögn]
 • vero e proprio (a) [lögn, grad, katastrof, allmän, absolut, hel, smörja]
 • minuziosamente (a) [hel, absolut, katastrof, smörja, allmän, grad]
 • in maniera approfondita (a) [absolut, katastrof, hel, smörja, allmän, grad]
SV DE German 16 translations
SV NL Dutch 27 translations
 • volledig (a) [hel, grad, allmän, smörja]
 • uitvoerig (a) [grad]
 • volkomen (a) [allmän, smörja, katastrof, grad, absolut, hel]
 • grondig (a) [katastrof, grad, hel, absolut, smörja, allmän]
 • eenvoudig (a) [hel, smörja, grad, allmän]
 • helemaal (a) [katastrof, allmän, grad, smörja, absolut, hel]
 • faliekant (a) [hel, grad, smörja, allmän]
 • louter (a) [katastrof, absolut, lögn, hel, grad, allmän, smörja]
 • gewoonweg (a) [grad, hel, smörja, allmän]
 • ruim (a) [grad] {n}
 • absoluut (a) [smörja, allmän, grad, katastrof, absolut]
 • compleet (a) [smörja, allmän, hel, absolut, grad, katastrof]
 • totaal (a) [smörja, katastrof, grad, absolut, hel, allmän] {n}
 • in detail (a) [absolut, katastrof, smörja, allmän, grad, hel]
 • geheel (a) [grad, hel, smörja, allmän] {n}
 • uitgebreid (a) [grad]
 • klinkklaar (a) [allmän, grad, hel, absolut, katastrof, lögn, smörja]
 • puur (a) [katastrof, absolut, hel, grad, allmän, lögn, smörja]
 • zuiver (a) [smörja, katastrof, allmän, absolut, hel, grad, lögn]
 • volstrekt (a) [katastrof, allmän, absolut, hel, grad, lögn, smörja]
 • volslagen (a) [grad, absolut, katastrof, allmän, smörja, lögn, hel]
 • integraal (a) [smörja, hel, allmän, grad] {m}
 • zonder meer (a) [allmän, smörja, grad, hel]
 • diepgaand (a) [allmän, absolut, katastrof, grad, smörja, hel]
 • je reinste (a) [lögn, katastrof, allmän, absolut, hel, grad, smörja]
 • regelrecht (a) [lögn, smörja]
 • door en door (a) [allmän, grad, smörja, absolut, hel, katastrof]