Heydər Əliyev has 5 translations in 5 languages

translations of Heydər Əliyev

PL FR French 1 translation
PL IT Italian 1 translation
PL DE German 1 translation
PL SV Swedish 1 translation