rabbrividire has 53 translations in 11 languages

translations of rabbrividire

IT EN English 7 translations
IT ES Spanish 5 translations
IT FR French 7 translations
IT DE German 9 translations
IT NL Dutch 10 translations
IT PT Portuguese 5 translations
IT SV Swedish 5 translations
  • skaka (v) [freddo, paura, sentimento]
  • skälva (v) [freddo, paura, sentimento]
  • huttra (v) [freddo, paura, sentimento]
  • darra (v) [freddo, paura, sentimento]
  • rysa (v) [freddo, paura, sentimento]
IT PL Polish 1 translation
IT HU Hungarian 1 translation
IT RU Russian 2 translations
IT JA Japanese 1 translation