Ezra Pound has 12 translations in 11 languages

translations of Ezra Pound

FRES Spanish 1 translation
FRIT Italian 1 translation
FRDE German 1 translation
FRPT Portuguese 1 translation
FRSV Swedish 1 translation
FRCS Czech 1 translation
FRPL Polish 1 translation
FRDA Danish 1 translation
FRRU Russian 2 translations
FRJA Japanese 1 translation