longitudinal has 21 translations in 8 languages

translations of longitudinal

EN ES Spanish 1 translation
EN FR French 1 translation
EN IT Italian 1 translation
EN PT Portuguese 1 translation
EN NL Dutch 4 translations
EN SV Swedish 2 translations
EN CS Czech 1 translation