Heavy duty firecracker has 5 translations in 5 languages

translations of Heavy duty firecracker

EN PT Portuguese 1 translation
EN NL Dutch 1 translation
EN PL Polish 1 translation
EN RU Russian 1 translation
EN SL Slovenian 1 translation