ferine has 6 translations in 4 languages

translations of ferine

EN FR French 1 translation
  • feral (adj) [Wild and menacing] (adj)
EN IT Italian 1 translation
EN PT Portuguese 1 translation