Search term vara has 18 results
SV Swedish EN English
vara (v) [plats] be (v) [plats]
vara (v) [to be inexperienced] be born yesterday (v) [to be inexperienced] (v)
vara (n) [that which is produced, traded, bought or sold] goods (n) [that which is produced, traded, bought or sold]
vara (v) [to be necessary] behoove (v) [to be necessary]
vara (v) [medicin] ulcerate (v) [medicin]
vara (v) [medicin] suppurate (v) [medicin]
vara (v) [medicin] fester (v) [medicin]
vara (v) [filosofi] exist (v) [filosofi]
vara exist
vara last
vara (v) [filosofi] be (v) [filosofi]
vara (v) [allmän] be (v) [allmän]
vara (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] be (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
vara be
vara (v) [plats] be located (v) [plats]
vara (v) [tid] extend (v) [tid]
vara article
vara (v) [fortsättning] last (v) [fortsättning]

Swedish English translations

SV Synonyms for vara EN Translations
liv [existens] n 生命 (shēngmìng)
värld [existens] (u 世界 (shìjiè)
finnas [uppehålla sig]
bo [uppehålla sig] 鳥巢
existera [vara bestående] (shì)
bli [leda till] (chéng)
mål [föremål] n (cān)
inträffa [hända] 發生
äga rum [hända] 發生
komma [hända] n
ske [hända]
frukt [produkt] (u 水果 (shuǐguǒ)
arbete [produkt] n 工作 (gōngzuò)
artikel [handelsvara] (u 文章 (wénzhāng)
gods [handelsvara] n 產品
finna [finnas] 找到 (zhǎodào)
leka [ställa sig] (adj n v)