Search term vänlig has 22 results
SV Swedish EN English
vänlig (a) [uppförande] good (a) [uppförande]
vänlig (a) [välvillig] charitable (a) [välvillig]
vänlig (a) [välvillig] benevolent (a) [välvillig]
vänlig (o) [vänskap] pally (o) [vänskap] (informal)
vänlig (a) [uppförande] good-hearted (a) [uppförande]
vänlig (a) [uppförande] good-natured (a) [uppförande]
vänlig (a) [uppförande] benign (a) [uppförande]
vänlig (a) [uppförande] amicable (a) [uppförande]
vänlig (a) [uppförande] amiable (a) [uppförande]
vänlig (a) [person] sweet (a) [person]
vänlig (adj) [friendly, courteous, sociable] affable (adj) [friendly, courteous, sociable]
vänlig (a) [konversation] pleasant (a) [konversation]
vänlig (a) [person] charming (a) [person]
vänlig (a) [uppförande] kind (a) [uppförande]
vänlig kind
vänlig (a) [person] lovely (a) [person]
vänlig (a) [konversation] cosy (a) [konversation]
vänlig (o) [vänskap] friendly (o) [vänskap]
vänlig (a) [uppförande] friendly (a) [uppförande]
vänlig (a) [konversation] friendly (a) [konversation]
vänlig friendly
vänlig (a) [person] attractive (a) [person]

Swedish English translations

SV Synonyms for vänlig EN Translations
artig [förekommande] udvarias
uppmärksam [förekommande] figyelmes
foglig [förekommande] irányítható (adj)
len [söt] sima
god [blid]
kvinnlig [ljuv] nőies (adj)
varsam [ljuv] bizalmatlankodó (adj)
mjuk [ljuv] puha (adj)
deltagande [öm] n részvétel
omtänksam [öm] figyelmes
känslig [öm] együttérző
förtjusande [snäll] méltóságteljes (adj)
söt [snäll] édes
gullig [snäll] édes
hövlig [tillmötesgående] udvarias
öppen [lätt att komma till tals med] nyitott
mottaglig [lätt att komma till tals med] fogékony (adj n)
pratsam [lätt att komma till tals med] gördülékeny (adj)
stilla [mild] lecsendesít (adj n v)
lugn [mild] n béke