Search term utgift has 5 results
Jump to
SV Swedish EN English
utgift (n) [pengar] (u) expenditure (n) [pengar]
utgift (u) outlay
utgift (n) [pengar] (u) outlay (n) [pengar]
utgift (u) expense
utgift (n) [pengar] (u) expense (n) [pengar]

Swedish English translations

SV Synonyms for utgift EN Translations
avgång [omkostnader] (u afgang (n)
minskning [omkostnader] (u reduktion
förlust [omkostnader] (u tab
pris [betalning] n hyppighed
summa [betalning] (u række
pengar [betalning] (up betalingsmiddel {n}
avgift [betalning] (u gebyr (n)
kostnad [utlägg] (u omkostninger