Search term utför has 7 results
SV Swedish EN English
utför (o) [riktning] downward (o) [riktning]
utför (o) [riktning] downwards (o) [riktning]
utför (o) [riktning] going down (o) [riktning]
utför down
utför executes

Swedish English translations

SV Synonyms for utför EN Translations
back [bakut] (u forecastle
tillbaka [bakut] back
baklänges [bakut] rewerse
nedåt [nedför] downward
bakut [nedför] towards the back