Search term utanpå has one result
SV Swedish EN English
utanpå outside

Swedish English translations

SV Synonyms for utanpå EN Translations
över [ovanpå] over
utöver [utöver] as well as
utvärtes [utvändigt] external
ytlig [yttre] cursory
utvändig [yttre] outer