Search term statlig has 13 results
SV Swedish EN English
ståtlig (a) [person] attractive (a) [person]
ståtlig lofty
ståtlig (a) [person] handsome (a) [person]
ståtlig (a) [stil] imposing (a) [stil]
ståtlig (a) [värdig] solemn (a) [värdig]
ståtlig (a) [stil] grand (a) [stil]
ståtlig (a) [värdig] dignified (a) [värdig]
ståtlig (a) [värdig] stately (a) [värdig]
ståtlig lordly
ståtlig handsome
ståtlig pompous (pej.)
ståtlig stately
ståtlig portly

Swedish English translations

SV Synonyms for statlig EN Translations
ex officio [avgiven å ämbetets vägnar] ex officio
offentlig [avgiven å ämbetets vägnar] public
auktoriserad [avgiven å ämbetets vägnar] authorized
sanktionerad [avgiven å ämbetets vägnar] sanctioned
officiell [avgiven å ämbetets vägnar] official
allmän [stats-] universal
publik [stats-] (u audience
samhällelig [stats-] communal