Search term starkt betona has 6 results
SV Swedish EN English
starkt betona (v) [konversation] accent (v) [konversation]
starkt betona (v) [konversation] emphasize (v) [konversation]
starkt betona (v) [konversation] stress (v) [konversation]
starkt betona (v) [konversation] underline (v) [konversation]
starkt betona (v) [konversation] underscore (v) [konversation]
SV Swedish EN English
starkt betona (v) [konversation] highlight (v) [konversation]

SV EN Translations for starkt

starkt (o) [styrka] tightly (o) [styrka]
starkt (o) [styrka] fast (o) [styrka]
starkt (o) [styrka] firmly (o) [styrka]
starkt highly

SV EN Translations for betona

betona (v) [konversation] accent (v) [konversation]
betona (v) [konversation] accentuate (v) [konversation]
betona (v) [to bring out distinctly] accentuate (v) [to bring out distinctly]
betona (v) [konversation] emphasize (v) [konversation]
betona (v) [stress] emphasize (v) [stress]
betona stress
betona (v) [lingvistik] stress (v) [lingvistik]
betona accentutate
betona accentuate