Search term skicklig has 33 results
SV Swedish EN English
skicklig (a) [erfaren] practiced (a) [erfaren]
skicklig (a) [person] proficient (a) [person]
skicklig (a) [händig] artful (a) [händig]
skicklig (adj) [skillful] deft (adj) [skillful]
skicklig (a) [person] deft (a) [person]
skicklig (a) [person] dextrous (a) [person]
skicklig (a) [person] dexterous (a) [person]
skicklig (a) [person] adroit (a) [person]
skicklig (a) [yrke] capable (a) [yrke]
skicklig (a) [skicklighet] accomplished (a) [skicklighet]
skicklig (a) [händig] skilled (a) [händig]
skicklig (adj) [having or showing skill] skilled (adj) [having or showing skill]
skicklig (a) [erfaren] skilled (a) [erfaren]
skicklig skilled
skicklig (a) [person] competent (a) [person]
skicklig (a) [yrke] skillful (a) [yrke]
skicklig (a) [yrke] competent (a) [yrke]
skicklig able
skicklig (a) [yrke] able (a) [yrke]
skicklig (a) [händig] skillful (a) [händig]
skicklig (a) [person] skillful (a) [person]
skicklig (adj) [possessing skill] skillful (adj) [possessing skill]
skicklig (a) [erfaren] experienced (a) [erfaren]
skicklig (a) [händig] skilful (a) [händig]
skicklig (a) [person] skilful (a) [person]
skicklig (a) [yrke] skilful (a) [yrke]
skicklig clever
skicklig (a) [person] ambidextrous (a) [person]
skicklig (a) [person] handy (a) [person]
skicklig deft
skicklig adept
skicklig skillful
skicklig ably

Swedish English translations

SV Synonyms for skicklig EN Translations
sakkunnig [insatt] advisor
hemma [insatt] at home
orienterad [insatt] oriented
kunnig [insatt] skilled
förtrogen [insatt] (invariable versed
erfaren [insatt] experienced
vederhäftig [förtrogen med] solvent
kompetent [förtrogen med] competent
kapabel [förtrogen med] capable
duglig [förtrogen med] competent
duktig [förtrogen med] doughty (literature)
styv [förtrogen med] stiff (informal)
tränad [förtrogen med] trained
van [rutinerad] used to
framstående [rutinerad] distinguished
händig [med verklighetssinne] ambidextrous
saklig [med verklighetssinne] matter-of-fact
nykter [med verklighetssinne] abstemious
prosaisk [med verklighetssinne] prosaic
metodisk [med verklighetssinne] methodical