Search term sällskaplig has 11 results
SV Swedish EN English
sällskaplig (a) [uppförande] friendly (a) [uppförande]
sällskaplig (a) [uppförande] chummy (a) [uppförande]
sällskaplig (a) [uppförande] companiable (a) [uppförande]
sällskaplig (a) [uppförande] sociable (a) [uppförande]
sällskaplig (a) [uppförande] companionable (a) [uppförande]
sällskaplig (a) [uppförande] social (a) [uppförande] (informal)
sällskaplig (a) [uppförande] convivial (a) [uppförande]
sällskaplig gregarious
sällskaplig (adj) [of a person who enjoys being in crowds] gregarious (adj) [of a person who enjoys being in crowds]
sällskaplig (a) [uppförande] gregarious (a) [uppförande]
sällskaplig sociable

Swedish English translations

SV Synonyms for sällskaplig EN Translations
trevlig [munter] nice
gemytlig [munter] good-natured
fryntlig [munter] buxom
älskvärd [underhållande] endearing
charmig [underhållande] darling
konversabel [underhållande] expansive
sympatisk [underhållande] congenial (formal)
hygglig [underhållande] decent
glad [underhållande] glad
vital [öppen] vital
tillgänglig [sällskapskär] available
umgängsam [sällskapskär] neighbourly
lättsam [sällskapskär] easygoing
språksam [sällskapskär] talkative
pratsam [sällskapskär] chatty (informal)
öppen [sällskapskär] ingenuous
social [sällskaps-] social (informal)
talför [lättpratad] talkative
hemtrevlig [trevlig] cosy
vänlig [trevlig] affable