Search term rycka till has 6 results
SV Swedish EN English
rycka till (v) [farhåga] start (v) [farhåga]
rycka till (v) [överraskning] start (v) [överraskning]
rycka till (v) [farhåga] jump (v) [farhåga]
rycka till (v) [muskel] twitch (v) [muskel]
rycka till winch
SV Swedish EN English
rycka till flinch

SV EN Translations for rycka

rycka (v) [fysisk aktivitet] wrench (v) [fysisk aktivitet]
rycka hitch
rycka pull
rycka wrench
rycka yank
rycka jerk
rycka twitch
rycka tug

SV EN Translations for till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]

Swedish English translations

SV Synonyms for rycka till EN Translations
spritta till [hoppa till] start
skvätta [hoppa till] splatter
stegra sig [rygga] rear
studsa [rygga] resile
skygga [rygga] shy
bli förbluffad [haja till] sit up