Search term reserv has 11 results
SV Swedish EN English
reserv (n) [kvantitet] (u) stock (n) [kvantitet]
reserv (n) [kvantitet] (u) supply (n) [kvantitet]
reserv (u) reserve
reserv (n) [kvantitet] (u) reserve (n) [kvantitet]
reserv (n) [sport - kvinna] (u) reserve (n) [sport - kvinna]
SV Swedish EN English
reserv (n) [sport - man] (u) reserve (n) [sport - man]
reserv (a) [föremål] (u) spare (a) [föremål]
reserv (n) [föremål] (u) spare (n) [föremål]
reserv (a) [föremål] (u) extra (a) [föremål]
reserv (n) [allmän] (u) standby (n) [allmän]
reserv (n) [kvantitet] (u) reserves (n) [kvantitet]

Swedish English translations

SV Synonyms for reserv EN Translations
hjälp [bistånd] (u aid
räddning [bistånd] (u rescue
förstärkning [bistånd] (u amplification
undsättning [bistånd] rescue
beredskap [stridsduglighet] (u preparedness
uppsättning [förråd] (u set
sortiment [förråd] n collections
fond [förråd] (u fund
rikedom [förråd] (u wealth
skatt [förråd] (u tax
arsenal [förråd] (u arsenal
gruva [förråd] (u mine
förnödenheter [förråd] requisite
lager [förråd] n warehouse
överskott [skillnad] n excess
tillgodohavande [skillnad] balance
marginal [skillnad] (u margin
förråd [upplag] n provision
på lut [i reserv] slantingly
sparad [i reserv] stored