Search term register has 13 results
EN English SV Swedish
register (v) [automobiles]
 • registered
 • register
 • register
 • registered
 • registered
registrera (v) [automobiles]
 • registrerad
register (v) [technical]
 • registered
 • register
 • register
 • registered
 • registered
registrera (v) [technical]
 • registrerad
register (v) [hotel] anmäla sig (v) [hotel]
register (v) [hotel]
 • registered
 • register
 • register
 • registered
 • registered
inregistrera (v) [hotel]
 • inregistrerad
register (v) [mail]
 • registered
 • register
 • register
 • registered
 • registered
rekommendera (v) [mail]
 • rekommenderad
register (v) [military]
 • registered
 • register
 • register
 • registered
 • registered
inskriva (v) [military]
 • inskriven
register (v) [schools]
 • registered
 • register
 • register
 • registered
 • registered
inskriva (v) [schools]
 • inskriven
register (n) [books] register (n) {n} [books]
register mantalsskriven
EN Synonyms for register SV Translations
record [activity] registrera
jot down [activity] (informal krafsa ned
write down [activity] uppteckna
enter [activity] inträda
mark down [activity] nedsätta
transcribe [activity] (formal transkribera
note [activity] ton (u)
bill [ledger] program {n}
balance [ledger] balansräkning
records [ledger] uppgifter
inventory [ledger] inventarie
account [ledger] beräkning (u)
guarantee [protection] garanti (u)
warrant [protection] (formal fullmakt (u)
bond [protection] förbindelse (u)
underwrite [protection] (formal teckna
safeguard [protection] skydd {n}
protect [protection] förvara
insure [protection] garantera
enumerate [mark down] räkna upp
SV Swedish EN English
register (n) [böcker] {n} register (n) [böcker]
register {n} index
register (n) [allmän] {n} records (n) [allmän]
register {n} registry

Swedish English translations

SV Synonyms for register EN Translations
förteckning [lista] (u list
rulla [lista] wheel
längd [lista] (u hieght
dagbok [anteckningsbok] (u diary
huvudbok [anteckningsbok] (u ledger
protokoll [anteckningsbok] n minutes
liggare [anteckningsbok] ledger
ramsa [förteckning] rigmarole (informal)
katalog [förteckning] (u folder
inventarium [förteckning] n inventory
program [förteckning] n broadcast
dagordning [förteckning] (u agenda
lista [förteckning] roster
tablå [tabell] (u tableau
schema [tabell] roster
system [tabell] n system
diagram [tabell] n diagram
översikt [tabell] (u site map (n)
tonläge [röstläge] n pitch
omfång [röstläge] n ranging