Search term parti has 8 results
SV Swedish EN English
parti {n} part
parti (n) [politik] {n} party (n) [politik]
parti (n) [handel] {n} lot (n) [handel]
parti (n) [handel] {n} batch (n) [handel]
parti {n} match - to merry
parti {n} section
parti {n} faction
parti {n} game

Swedish English translations

SV Synonyms for parti EN Translations
riktning [kyrka] (u tenor (formal)
sekt [kyrka] (u cult
gång [ordning] (u aisle
följd [ordning] (u series
omgång [ordning] burst
tur [ordning] (u drive
stycke [sektion] n subsections
kapitel [sektion] n chapter
del [sektion] (u portion
fas [sektion] (u chamfer
avdelning [sektion] (u compartment
passage [sektion] (u covered passageway
paragraf [sektion] paragraph
punkt [sektion] (u dot
avsnitt [sektion] n sector
mängd [myckenhet] (u amount
kvantitet [myckenhet] (u quantity
belopp [myckenhet] n absolute value
mått [myckenhet] n gauge
andel [bråkdel] (u slice