Search term på platsen has 3 results
SV Swedish EN English
på platsen (o) [närvaro] on the scene (o) [närvaro]
på platsen (a) [stad] local (a) [stad]
på platsen in situ

SV EN Translations for

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

SV EN Translations for platsen


Swedish English translations

SV Synonyms for på platsen EN Translations
här [närvarande] army
där [närvarande] where
dit [närvarande] thither
hit [närvarande] hither
framme [närvarande] in front
närvarande [tillstädes] present