Search term på lut has 3 results
Jump to
SV Swedish EN English
på lut (o) [riktning] aslant (o) [riktning]
på lut (o) [riktning] on a slant (o) [riktning]
på lut (o) [riktning] slantingly (o) [riktning]

SV EN Translations for

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

SV EN Translations for lut

lut (u) lye
lut (n) [teknisk] (u) lye (n) [teknisk]

Swedish English translations

SV Synonyms for på lut EN Translations
sparad [i reserv] stored
extra [i reserv] extra
reserv [i reserv] (u reserve