Search term nöta has 2 results
Jump to
SV Swedish EN English
nöta wear
nöta (v) [(transitive) to rub or wear off; to waste or wear away by friction] abrade (v) [(transitive) to rub or wear off; to waste or wear away by friction]

Swedish English translations

SV Synonyms for nöta EN Translations
idissla [ständigt upprepa] ruminate (formal)
tjata [ständigt upprepa] nag
mala [ständigt upprepa] grind (informal)
skava [slita] gall
gnida [slita] rub
skrubba [slita] swab
fräta [slita] corrode
tära på [slita] make inroads upon
förbruka [slita] expend
skamfila [slita] blacken
erodera [slita] erode
abradera [slita] abrade
riva [skrapa] ravel
slita [skrapa] travail (arch.)
slipa [skrapa] whet (formal)
repa [skrapa] (u scratch
rispa [skrapa] scratch
gnugga [skrapa] rub
fila [skrapa] whet (formal)
hyvla [skrapa] plane