Search term munter has 24 results
SV Swedish EN English
munter (adj) [joyful] gleeful (adj) [joyful]
munter (a) [uppförande] jocular (a) [uppförande] (formal)
munter (a) [uppförande] jocose (a) [uppförande] (formal)
munter (a) [person] chirpy (a) [person] (informal)
munter (a) [person] lively (a) [person]
munter (a) [uppförande] jocund (a) [uppförande] (literature)
munter jocund (literature)
munter (a) [känslomässigt tillstånd] light-hearted (a) [känslomässigt tillstånd]
munter (a) [känslomässigt tillstånd] blithe (a) [känslomässigt tillstånd] (literature)
munter blithe (literature)
munter (a) [känslomässigt tillstånd] bright (a) [känslomässigt tillstånd]
munter (a) [allmän] gleeful (a) [allmän]
munter (a) [person] merry (a) [person]
munter (a) [känslomässigt tillstånd] merry (a) [känslomässigt tillstånd]
munter merry
munter (a) [känslomässigt tillstånd] cheery (a) [känslomässigt tillstånd]
munter (a) [känslomässigt tillstånd] joyful (a) [känslomässigt tillstånd]
munter (a) [känslomässigt tillstånd] gay (a) [känslomässigt tillstånd]
munter (a) [person] cheerful (a) [person]
munter (a) [känslomässigt tillstånd] cheerful (a) [känslomässigt tillstånd]
munter cheerful
munter (a) [känslomässigt tillstånd] happy (a) [känslomässigt tillstånd]
munter jocose (formal)
munter sprightly

Swedish English translations

SV Synonyms for munter EN Translations
odygdig [leklysten] wicked
skämtsam [leklysten] facetious
glad [leklysten] glad
ostyrig [leklysten] rowdy (informal)
uppsluppen [leklysten] in high spirits
yr [leklysten] giddy
yster [leklysten] wanton
skälmsk [leklysten] roguish
lekfull [leklysten] gamesome
lovande [optimistisk] auspicious
hoppfull [optimistisk] sanguine (formal)
god [optimistisk] good
fin [optimistisk] (pej. cute
lyckosam [optimistisk] lucky
harmonisk [optimistisk] accordant
lätt [optimistisk] light
glättig [optimistisk] cheerful
uppmuntrande [optimistisk] reassuring
upplivande [optimistisk] vivacity
präktig [optimistisk] superb