Search term mot has 27 results
SV Swedish EN English
mot (o) [riktning] to (o) [riktning]
mot (o) [allmän] in comparison with (o) [allmän]
mot (o) [allmän] in relation with (o) [allmän]
mot (o) [association] in relation to (o) [association]
mot (o) [gentemot] anti (o) [gentemot]
mot (o) [gentemot] versus (o) [gentemot]
mot (conj prep) [compared with] versus (conj prep) [compared with]
mot versus
mot (o) [gentemot] contra (o) [gentemot]
mot (o) [gentemot] opposed to (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] opposed to (o) [förslag]
mot (o) [gentemot] against (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] against (o) [förslag]
mot (o) [allmän] against (o) [allmän]
mot (prep) [against] with (prep) [against]
mot (o) [tid] toward (o) [tid]
mot (o) [position] toward (o) [position]
mot (o) [attityd] toward (o) [attityd]
mot (o) [allmän] toward (o) [allmän]
mot (o) [tid] towards (o) [tid]
mot (o) [position] towards (o) [position]
mot (o) [association] towards (o) [association]
mot (o) [association] with regard to (o) [association]
mot (o) [allmän] to (o) [allmän]
mot vs
mot against
mot towards

Swedish English translations

SV Synonyms for mot EN Translations
åt [emot] za
kontra [gentemot] proti
till [mygg] proti
gatukorsning [kryss] križišče (n)
rondell [kryss] (u rondo (adj n)
korsning [kryss] (u križanec (n adj prep v)