Search term material has 24 results
EN English SV Swedish
material (a) [information] väsentlig (a) [information]
material (a) [information] viktig (a) [information]
material (n) [facts] information (n) [facts] (u)
material material {n}
material (n) [construction] material (n) {n} [construction]
material (n) [objects] material (n) {n} [objects]
material (n) [tools] material (n) {n} [tools]
material (n) [facts] data (n) [facts] (p)
material (n) [objects] ämne (n) {n} [objects]
material (a) [objects] fysisk (a) [objects]
material (n) [tools] saker (n) [tools] (up)
material (a) [objects] materiell (a) [objects]
material (n) [textiles] tyg (n) {n} [textiles]
material (n) [objects] stoff (n) {n} [objects]
material väv
SV Swedish EN English
material {n} stuff
material (n) [föremål] {n} stuff (n) [föremål]
material (n) [verktyg] {n} stuff (n) [verktyg]
material {n} material
material (n) [föremål] {n} material (n) [föremål]
material (n) [konstruktion] {n} material (n) [konstruktion]
material (n) [verktyg] {n} material (n) [verktyg]
material (n) [föremål] {n} substance (n) [föremål]
material {n} materials

Swedish English translations

SV Synonyms for material EN Translations
vävnad [väv] (u tissue
textil [väv] textile
stoff [väv] n stuff
duk [väv] canvas (to paint on)
trasa [väv] (u clout
lump [väv] junk (informal)
tyg [väv] n textile
grundval [utgångspunkt] n basis
basis [utgångspunkt] (u ground
underbyggnad [utgångspunkt] (u substructure
täckning [utgångspunkt] (u covering
underlag [utgångspunkt] n support
massa [grundämne] (u crowd
substans [grundämne] (u substance
ande [grundämne] (u genie
materia [grundämne] (u matter
anteckningar [uppgifter] (up jottings
samlingar [uppgifter] assemblies
virke [råämne] n timber
medel [råämne] n means