Search term kunnig has 10 results
SV Swedish EN English
kunnig (a) [blick] knowing (a) [blick]
kunnig (a) [yttrande] knowing (a) [yttrande]
kunnig able
kunnig (adj) [having or showing skill] skilled (adj) [having or showing skill]
kunnig (a) [industri] skilled (a) [industri]
kunnig knowledgeable
kunnig (a) [person] knowledgeable (a) [person]
kunnig skilful
kunnig versed
kunnig proficient

Swedish English translations

SV Synonyms for kunnig EN Translations
sakkunnig [insatt] विशेषज्ञ (adj n)
hemma [insatt] घर पर (ghar par)
skicklig [insatt] प्रवीण (adj n)
kompetent [förtrogen med] समर्थ (adj v)
duglig [förtrogen med] अच्छा (acchā)
klok [beläst] होशियार (hośiyār)
intelligent [beläst] होशियार (hośiyār)
klyftig [beläst] होशियार (hośiyār)
säker [vederhäftig] सुरक्षित (adj n)
fin [upplyst] (pej. सुंदर (sundar)
smart [god] होशियार (hośiyār)