Search term Kula has 11 results
SV Swedish EN English
kula (u)
 • kulad
ball
 • balled
 • ball
 • ball
 • balled
 • balled
kula (n) [handeldvapen] (u)
 • kulad
ball (n) [handeldvapen]
 • balled
 • ball
 • ball
 • balled
 • balled
kula (n) [djur] (u) den (n) [djur]
kula (u) bullet
kula (n) [handeldvapen] (u) bullet (n) [handeldvapen]
kula (n) [handeldvapen] (u) projectile (n) [handeldvapen]
kula (n) [leksak] (u)
 • kulad
marble (n) [leksak]
 • marbled
 • marble
 • marble
 • marbled
 • marbled
kula (n) [person] (u) paunch (n) [person]
kula (u)
 • kulad
lair
 • laired
 • lair
 • lair
 • laired
 • laired
kula (u)
 • kulad
bead
 • beaded
 • bead
 • bead
 • beaded
 • beaded
kula (u) den

Swedish English translations

SV Synonyms for kula EN Translations
vistelseort [uppehållsort] (u whereabouts
tillflykt [uppehållsort] (u recourse (formal)
hemvist [uppehållsort] (u/n abode
gömställe [uppehållsort] n cache
gömma [uppehållsort] bury
lya [uppehållsort] (u den
näste [uppehållsort] n nest
tillhåll [uppehållsort] n haunt
bo [fågelbo] dwell (literature)
rede [fågelbo] nest
håla [fågelbo] (u den
kyffe [fågelbo] n hovel
koja [fågelbo] cabin
kåk [fågelbo] (u shanty
raket [kastkropp] (u rocket
granat [kastkropp] (u grenade
torped [kastkropp] (u torpedo
bomb [kastkropp] (u bomb
kartesch [kastkropp] (u grapeshot
pil [kastkropp] (u willow