Search term kärkommen has one result
Jump to
SV Swedish EN English
kärkommen welcome

Swedish English translations

SV Synonyms for kärkommen EN Translations
passande [lämplig] seemly (literature)
tjänlig [lämplig] subservient
lagom [lämplig] just enough
gynnsam [lämplig] beneficial
opportun [lämplig] opportune
välkommen [lämplig] welcome
läglig [lämplig] timely
uppskattad [omtyckt] approximated
omtyckt [efterlängtad] popular
populär [efterlängtad] favor
tacknämlig [efterlängtad] acceptable
lämplig [efterlängtad] suitable
behövlig [efterlängtad] needful
nödvändig [efterlängtad] requisite