Search term humanitär has one result
SV Swedish EN English
humanitär (a) [ideologi] humanitarian (a) [ideologi]

Swedish English translations

SV Synonyms for humanitär EN Translations
filantropisk [human] philantropical
snäll [human] kind
människovänlig [human] humane
oegennyttig [osjälvisk] unselfish
altruistisk [osjälvisk] altruistic
social [människovänlig] social (informal)
barmhärtig [människovänlig] charitable