Search term höjdpunkt has 18 results
SV Swedish EN English
höjdpunkt (n) [grad] (u) pinnacle (n) [grad]
höjdpunkt (n) [allmän] (u) heyday (n) [allmän]
höjdpunkt (n) [grad] (u) intensity (n) [grad]
höjdpunkt (n) [utveckling] (u) acme (n) [utveckling]
höjdpunkt (u) acme
SV Swedish EN English
höjdpunkt (n) [utveckling] (u) culmination (n) [utveckling]
höjdpunkt (n) [allmän] (u) culmination (n) [allmän]
höjdpunkt (n) [utveckling] (u) summit (n) [utveckling]
höjdpunkt (n) [utveckling] (u) top (n) [utveckling]
höjdpunkt (n) [utveckling] (u) peak (n) [utveckling]
höjdpunkt (n) [allmän] (u) climax (n) [allmän]
höjdpunkt (n) [grad] (u) level (n) [grad]
höjdpunkt (n) [priser] (u) high (n) [priser] (informal)
höjdpunkt (n) [grad] (u) pitch (n) [grad]
höjdpunkt (n) [viktig faktum] (u) highlight (n) [viktig faktum]
höjdpunkt (u) climax
höjdpunkt (u) heyday
höjdpunkt (u) pinnacle

Swedish English translations

SV Synonyms for höjdpunkt EN Translations
klimax [vändpunkt] (u climax
kris [vändpunkt] (u crisis
omslag [vändpunkt] n wrapper
rekord [mästerskap] n record
kulmen [stegring] n culmination
topp [stegring] (u peak
zenit [stegring] (u zenith
orgasm [stegring] (u orgasm
utlösning [stegring] ejaculation
maximum [klimax] n maximum
apex [klimax] apex
flor [klimax] gauze
blomstring [klimax] blossom
bravurnummer [glansnummer] n bravura
blom [blomning] bloom
fägring [blomning] fairness
skrud [blomning] (u garb (formal)
välstånd [blomning] n wealth
glanstid [blomstringstid] heyday
fullhet [blomstringstid] (u plenitude