Search term glättig has 12 results
SV Swedish EN English
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] bright (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] happy (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig cheerful
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] cheerful (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] gay (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] joyful (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] cheery (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] merry (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] blithe (a) [känslomässigt tillstånd] (literature)
glättig (a) [känslomässigt tillstånd] light-hearted (a) [känslomässigt tillstånd]
glättig gay
glättig jocund (literature)

Swedish English translations

SV Synonyms for glättig EN Translations
lovande [optimistisk] auspicious
hoppfull [optimistisk] sanguine (formal)
glad [optimistisk] glad
god [optimistisk] good
fin [optimistisk] (pej. cute
lyckosam [optimistisk] lucky
harmonisk [optimistisk] accordant
lätt [optimistisk] light
munter [optimistisk] gleeful
uppmuntrande [optimistisk] reassuring
upplivande [optimistisk] vivacity
präktig [optimistisk] superb
snygg [optimistisk] good-looking
ljus [optimistisk] n candle
optimistisk [sorglös] sanguine (formal)
tillitsfull [sorglös] reliant
lättpåverkad [sorglös] impressionable
eldig [sorglös] spirited
sangvinisk [sorglös] sanguine (formal)
livad [glad] upbeat (informal)