Search term gjord av has 2 results
SV Swedish EN English
gjord av (o) [material] of (o) [material]
gjord av (o) [material] made from (o) [material]

SV EN Translations for gjord

gjord (a) [allmän] made (a) [allmän]
gjord (n) [equipment] girth (n) [equipment]

SV EN Translations for av

av (o) [böcker] by (o) [böcker]
av of
av (o) [böcker] of (o) [böcker]
av (o) [egendom] of (o) [egendom]
av (o) [material] of (o) [material]
av (o) [del] out of (o) [del]
av (o) [grund] out of (o) [grund]
av (o) [ursprung] out of (o) [ursprung]
av (o) [grund] because of (o) [grund]
av (o) [material] made from (o) [material]