Search term gång has 19 results
SV Swedish EN English
gång (n) [mekanisk] (u) operation (n) [mekanisk]
gång (n) [gående] (u) walk (n) [gående]
gång (n) [mekanisk] (u) functioning (n) [mekanisk]
gång (n) [gående] (u) pathway (n) [gående]
gång (n) [tillfälle] (u) time (n) [tillfälle]
gång (n) [utveckling] (u) pattern (n) [utveckling]
gång (n) [gående] (u) lane (n) [gående]
gång (n) [gående] (u) path (n) [gående]
gång (u) aisle
gång (n) [utveckling] (u) course (n) [utveckling]
gång (n) [gående] (u) gait (n) [gående]
gång (n) [gående] (u) tread (n) [gående]
gång (n) [gående] (u) step (n) [gående]
gång (n) [aktion] (u) going (n) [aktion]
gång (n) [anatomi] (u) duct (n) [anatomi]
gång (u) gangway
gång (u) gait
gång (u) walk
gång (u) time

Swedish English translations

SV Synonyms for gång EN Translations
följd [ordning] (u series
omgång [ordning] burst
parti [ordning] n match - to merry
tur [ordning] (u drive
fortgång [förlopp] (u continuance
lopp [förlopp] n race
rond [varv] (u round
vända [varv] turn
serie [varv] (u comic strip
skift [varv] n shift (informal)
repris [varv] (u repeat
match [varv] (u match
set [varv] n set
färdväg [förbindelse] (u itinerary
väg [förbindelse] (u road
korridor [förbindelse] (u corridor
kulvert [förbindelse] (u culvert
arkad [förbindelse] (u arcade
pass [förbindelse] n gorge
prång [förbindelse] n leap