Search term framhäva has 7 results
SV Swedish EN English
framhäva (v) [konversation] accent (v) [konversation]
framhäva (v) [konversation] emphasize (v) [konversation]
framhäva (v) [konversation] stress (v) [konversation]
framhäva (v) [konversation] underline (v) [konversation]
framhäva (v) [konversation] underscore (v) [konversation]
SV Swedish EN English
framhäva (v) [konversation] highlight (v) [konversation]
framhäva (v) [olikhet] signalize (v) [olikhet] (formal)

Swedish English translations

SV Synonyms for framhäva EN Translations
betona [trycka på] emphasize
understryka [trycka på] emphasize
trycka [trycka på] push
accentuera [lägga vikt vid] accentuate
framhålla [lägga vikt vid] point out
poängtera [lägga vikt vid] emphasize
hävda [lägga vikt vid] assert
markera [lägga vikt vid] highlight
förstärka [lägga vikt vid] amplify
demonstrera [visa] demonstrate
ådagalägga [visa] show
påvisa [visa] prove
överskatta [överdriva] overrate
ta till [överdriva] bring to bear
agitera för [göra propaganda] campaign for
påverka [göra propaganda] bias
göra reklam för [göra propaganda] push
puffa för [göra propaganda] boost
sprida [göra propaganda] spread like wildfire
lansera [göra propaganda] present