Search term från has 9 results
SV Swedish EN English
från off
från (o) [ursprung] of (o) [ursprung]
från (o) [plats] from (o) [plats]
från (o) [tid] from (o) [tid]
från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
från (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]
från from

Swedish English translations

SV Synonyms for från EN Translations
av [ut] af
bort [ut] fjern
ur [ut] n fra