Search term försäkra has 19 results
SV Swedish EN English
försäkra affirm
försäkra (v) [garantera] ensure (v) [garantera]
försäkra (v) [täcka] insure (v) [täcka]
försäkra (v) [garantera] insure (v) [garantera]
försäkra (v) [löfte] guarantee (v) [löfte]
SV Swedish EN English
försäkra (v) [garantera] guarantee (v) [garantera]
försäkra (v) [bekräfta] approve (v) [bekräfta]
försäkra (v) [bestämt påstå] aver (v) [bestämt påstå] (formal)
försäkra (v) [bestämt påstå] declare firmly (v) [bestämt påstå]
försäkra (v) [löfte] assure (v) [löfte]
försäkra (v) [to assure] confirm (v) [to assure]
försäkra (v) [bekräfta] confirm (v) [bekräfta]
försäkra (v) [bekräfta] sanction (v) [bekräfta]
försäkra (v) [bestämt påstå] assert (v) [bestämt påstå]
försäkra (v) [svar] affirm (v) [svar]
försäkra (v) [täcka] cover (v) [täcka]
försäkra avouch
försäkra insure
försäkra assure

Swedish English translations