Search term förrän has 5 results
Jump to
SV Swedish EN English
förrän (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
förrän before
förrän (o) [tid] before (o) [tid]
förrän (o) [tid] until (o) [tid]
förrän until (not)

Swedish English translations

SV Synonyms for förrän EN Translations
innan [före] before