Search term duktig has 16 results
SV Swedish EN English
duktig (a) [yrke] competent (a) [yrke]
duktig (a) [yrke] able (a) [yrke]
duktig (a) [person] skillful (a) [person]
duktig (a) [skicklig] skillful (a) [skicklig]
duktig (a) [yrke] skillful (a) [yrke]
duktig (a) [person] skilful (a) [person]
duktig (a) [skicklig] skilful (a) [skicklig]
duktig (a) [yrke] skilful (a) [yrke]
duktig (a) [person] ambidextrous (a) [person]
duktig (a) [skicklighet] good (a) [skicklighet]
duktig (a) [skicklig] skilled (a) [skicklig]
duktig (a) [yrke] capable (a) [yrke]
duktig (a) [skicklig] artful (a) [skicklig]
duktig doughty (literature)
duktig able
duktig clever

Swedish English translations

SV Synonyms for duktig EN Translations
inflytelserik [framstående] influential
betydande [framstående] important
vederhäftig [förtrogen med] solvent
kompetent [förtrogen med] competent
kapabel [förtrogen med] capable
skicklig [förtrogen med] deft
duglig [förtrogen med] competent
styv [förtrogen med] stiff (informal)
tränad [förtrogen med] trained
kunnig [förtrogen med] skilled
tapper [käck] brave
modig [käck] bold
beslutsam [käck] emphasized
kaxig [käck] cocky
hurtig [käck] brisk
spänstig [käck] athletic
manlig [käck] virile
maskulin [käck] masculine
viril [käck] virile
manhaftig [käck] doughty (literature)