Search term condition has 17 results
EN English SV Swedish
condition (n) [agreement] inskränkning (n) [agreement] (u)
condition skic
condition beskaffenhet {u}
condition (n) [circumstances] händelser (n) [circumstances] (up)
condition (n) [circumstances] förhållanden (n) {n} [circumstances]
condition (n) [circumstances] omständigheter (n) [circumstances] (up)
condition (n) [sports] form (n) [sports] (u)
condition (n) [sports] kondition (n) [sports] (u)
condition (n) [circumstances] situation (n) [circumstances] (u)
condition (n) [appearance] tillstånd (n) {n} [appearance]
condition (n) [general] skick (n) {n} [general]
condition (n) [appearance] skick (n) {n} [appearance]
condition (n) [agreement] förbehåll (n) {n} [agreement]
condition (n) [restriction] betingelse (n) [restriction] (u)
condition (n) [restriction] villkor (n) {n} [restriction]
condition (n v) [clause in a contract or agreement] villkor (n v) {n} [clause in a contract or agreement]
condition (n) [general] tillstånd (n) {n} [general]
EN Synonyms for condition SV Translations
predicament [circumstances] obehaglig situation (u)
case [circumstances] hylsa (u)
plight [circumstances] belägenhet (u)
state [circumstances] tillstånd {n}
situation [circumstances] läge {n}
configuration [model] elektronkonfiguration (n)
pattern [model] modell (u)
order [model] kommendera
arrangement [model] uppställning (u)
mould [model] mögel {n}
cast [model] rollfördelning
shape [model] form (u)
contingency [situation] tillfällighet (u)
detail [situation] upplysning (u)
item [situation] post (u)
phase [situation] skede
proviso [situation] förbehåll {n}
circumstance [situation] omständighet (u)
devise [set] uppfinna
decide [set] avgöra