Search term bakut has 5 results
Jump to
SV Swedish EN English
bakut (o) [riktning] backwards (o) [riktning]
bakut (o) [riktning] backward (o) [riktning]
bakut (o) [riktning] rearwards (o) [riktning]
bakut (o) [riktning] rearward (o) [riktning]
bakut (o) [riktning] towards the back (o) [riktning]

Swedish English translations

SV Synonyms for bakut EN Translations
nedåt [nedför] downward
utför [nedför] executes