Search term övre has 3 results
SV Swedish EN English
övre (a) [allmän] superior (a) [allmän]
övre upper
övre (a) [allmän] upper (a) [allmän]

Swedish English translations

SV Synonyms for övre EN Translations
norra [nordligaste] northern
bortre [högre] further