Search term åstad has one result
Jump to
SV Swedish EN English
åstad off

Swedish English translations

SV Synonyms for åstad EN Translations
bort [iväg] away
därifrån [härifrån] thence
undan [härifrån] out of the way
åt sidan [härifrån] askance
avsides [härifrån] aside