Search term ända tills has 8 results
SV Swedish EN English
ända tills till (arch.)
ända tills (o) [plats] till (o) [plats] (arch.)
ända tills (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
ända tills (o) [tid] before (o) [tid]
ända tills until
ända tills (o) [plats] until (o) [plats]
ända tills (o) [tid] until (o) [tid]
ända tills (o) [tid] up to the time of (o) [tid]

SV EN Translations for ända

ända (u) end
ända (n) [kropp] (u) bum (n) [kropp] (informal)
ända (n) [kropp] (u) bottom (n) [kropp]
ända (n) [sista del] (u) tail end (n) [sista del]
ända (n) [kropp] (u) rear end (n) [kropp]
ända (n) [sista del] (u) rear end (n) [sista del]
ända (n) [kropp] (u) backside (n) [kropp] (informal)
ända (n) [kropp] (u) buttocks (n) [kropp]
ända (n) [kropp] (u) rump (n) [kropp] (informal)
ända (u) posterior

SV EN Translations for tills

tills till (arch.)
tills (prep conj n v) [Until] till (prep conj n v) [Until] (arch.)
tills (o) [plats] till (o) [plats] (arch.)
tills (o) [tid] before (o) [tid]
tills until
tills (o) [plats] until (o) [plats]
tills (o) [tid] until (o) [tid]