Search term ända till has 8 results
SV Swedish EN English
ända till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
ända till (o) [plats] till (o) [plats] (arch.)
ända till (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
ända till (o) [tid] before (o) [tid]
ända till (o) [plats] until (o) [plats]
ända till (o) [tid] until (o) [tid]
ända till (o) [tid] up to the time of (o) [tid]
ända till as far as

SV EN Translations for ända

ända (u) end
ända (n) [kropp] (u) bum (n) [kropp] (informal)
ända (n) [kropp] (u) bottom (n) [kropp]
ända (n) [sista del] (u) tail end (n) [sista del]
ända (n) [kropp] (u) rear end (n) [kropp]
ända (n) [sista del] (u) rear end (n) [sista del]
ända (n) [kropp] (u) backside (n) [kropp] (informal)
ända (n) [kropp] (u) buttocks (n) [kropp]
ända (n) [kropp] (u) rump (n) [kropp] (informal)
ända (u) posterior

SV EN Translations for till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]