Search term set on fire has 7 results
EN English PT Portuguese
set on fire (v) [crime] incendiar (v) [crime]
set on fire (v) [fire] acender (v) [fire]
set on fire (v) [crime] pôr fogo em (v) [crime]
set on fire (v) [fire] pôr fogo em (v) [fire]
set on fire (v) [crime] atear fogo a (v) [crime]
set on fire (v) [fire] atear fogo a (v) [fire]
set on fire (v) [arouse passionate feelings in] acalentar (v) [arouse passionate feelings in]

EN PT Translations for set

set (v) [time] marcar (v) [time]
set (a) [time] estabelecido (a) [time]
set (v) [medicine] ajustar (v) [medicine]
set (v) [table] arrumar (v) [table]
set (v) [objects] colocar (v) [objects]
set terno {m}
set aparelho {m}
set (v) [table] preparar (v) [table]
set (v) [objects] por (v) [objects]
set (a) [time] marcado (a) [time]

EN PT Translations for on

on (o) [preposition] no (o) [preposition]
on (o) [surface] no (o) [surface]
on (o) [preposition] sobre (o) [preposition]
on (o) [surface] sobre (o) [surface]
on em direção a
on em
on na
on em cima
on no
on sobre

EN PT Translations for fire

fire (v) [job] (informal) despedir (v) [job]
fire (v) [job] (informal) mandar embora (v) [job]
fire (v) [job] (informal) pôr no olho da rua (v) [job] (informal)
fire (v) [job] (informal) demitir (v) [job]
fire (informal) incêndio {m}
fire (n) [disaster] (informal) incêndio (n) {m} [disaster]
fire (v) [gun] (informal) disparar (v) [gun]
fire (informal) fogo {m}
fire (n) [general] (informal) fogo (n) {m} [general]
fire (informal) lume {m}
EN Synonyms for set on fire PT Translations
burning [ignited] ardente
heated [ignited] caloroso
ablaze [ignited] brilhando
on fire [ignited] flamejante
set fire to [inflame] colocar fogo em
fire [inflame] (informal tiro (sino)
light [inflame] lâmpada {f}
kindle [inflame] pegar fogo
ignite [inflame] pegar fogo