Search term imitar has 13 results
PT Portuguese EN English
imitar (v) [comportamento] copy (v) [comportamento]
imitar (n v) [imitate] copy (n v) [imitate]
imitar (v) [método] adopt (v) [método]
imitar (v) [imitação] simulate (v) [imitação]
imitar (v) [geral] impersonate (v) [geral]
imitar (v) [comportamento] imitate (v) [comportamento]
imitar (v) [imitação] imitate (v) [imitação]
imitar (v) [método] imitate (v) [método]
imitar (v) [comportamento] mimic (v) [comportamento]
imitar (n v) [assume personality of other person] channel (n v) [assume personality of other person]
imitar (v) [geral] hit off (v) [geral]
imitar (v) [pessoa] mock (v) [pessoa]
imitar (v) [To follow an example; to imitate] follow suit (v) [To follow an example; to imitate]

Portuguese English translations

PT Synonyms for imitar EN Translations
simular [encarnar] simuloida (v)
adotar [encarnar] omaksua
copiar [encarnar] jäljitellä
reproduzir [gravar] jatkaa
duplicar [gravar] jäljentää
alterar [falsificar] muuttaa
macular [falsificar] liata
corromper [falsificar] korruptoida (adj v)
adulterar [falsificar] kajota
acompanhar [observar] säestää